Kubernetes微信群/QQ群

温馨提示:

推广\广告目的加群请绕道。

Kubernetes QQ交流群

 • Kubernetes中文社区交流群:
 • QQ群:425995256(新群)
 • 进群后及时修改昵称,严格按照:“地区-类型(工作)-昵称”,定期清理不规范,谢谢合作!

Kubernetes 微信群 -11群

 • 1群(已满)
 • 2群(已满)
 • 3群(已满)
 • 4群(已满)
 • 5群(已满)
 • 6群(已满)
 • 7群(已满)
 • 8群(已满)
 • 9群(已满)
 • 10群(已满)
 • 11群,入群方法:
 • 请发送名片(姓名、公司)加管理员微信拉入群,发送姓名是基本礼貌,对于无姓名同学不会通过好友请求,非常抱歉。

管理员微信:

手动添加:caohuisz

扫一扫二维码添加:

.